Share This Article

Κυνηγώντας Ταλέντα - It’s all about Great Employee Experience!

 

Η αναζήτηση εργασίας, ή εργοδότη, είναι σήμερα αρκετά πιο πολύπλοκη και πολυσύνθετη απ’ ότι μπορεί να την ξέραμε στο παρελθόν. Οι νέοι δεν ψάχνουν απλά τον σωστό τύπο εργασίας, ένα καλό μισθό ή το καλό όνομα ενός οργανισμού. Ψάχνουν και επιδιώκουν να βρουν εργοδότη ο οποίος θα τους προσφέρει σκοπό (purpose) στην δουλειά τους και κοινούς στόχους προς επίτευξη. Θέλουν, ή σχεδόν απαιτούν, αναγνώριση της προσωπικότητας και των αξιών τους έτσι ώστε να αισθάνονται από την μία μέλη μίας ομάδας με κοινό σκοπό και όραμα και από την άλλη ανεξάρτητες οντότητες που διεκδικούν ατομική αναγνώριση και σεβασμό.

 

Το περιβάλλον εργασίας είναι επίσης ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση ενός υποψηφίου να διαλέξει τον σωστό εργοδότη.

 

Παλαιότερα ο εργασιακός χώρος αντιμετωπιζόταν από τους εργοδότες ως ο χώρος μέσα στον οποίο θα “τοποθετήσουν” τους εργαζομένους τους. Αρκούσε ένα καλό κάθισμα, ένα γραφείο και ένας υπολογιστής. Σωστός κλιματισμός, αερισμός και φωτισμός, ήταν και, εξακολουθούν να είναι και σήμερα βασικά συστατικά.

 

Σήμερα το εργασιακό περιβάλλον έχει επαναπροσδιοριστεί από την αρχή σε εντελώς διαφορετικές βάσεις. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων οι οποίες δεν περιορίζονται στην σωματική του Ευεξία (Wellness) αλλά περισσότερο στην Πνευματική και Συναισθηματική του ευεξία.

 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες ευεξίας (Physical, Cognitive and Emotional) ορίζουν πλέον τις συνθήκες εργασίας και κατά συνέπεια το εργασιακό μας περιβάλλον. Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει κουλτούρες και συνήθειες γι’ αυτό οι εργαζόμενοι είτε αφομοιώνονται σε αυτό και μένουν στην εργασία τους ή αντιδρούν και φεύγουν αναζητώντας τον επόμενο τους σταθμό. Γι’ αυτό λοιπόν ενώ η εξεύρεση των ταλέντων και του σωστού ανθρώπινου δυναμικού είναι ήδη αρκετά δύσκολη, δυσκολότερη και πολυπλοκότερη είναι η διατήρηση του έτσι ώστε να μην φύγει και πάει στον ανταγωνισμό.

 

 

Μέσα από πολυετής έρευνες και μελέτες, κυρίως σε Αμερική και Ευρώπη, έχει διαπιστωθεί ότι το επίπεδο συγκέντρωσης / δέσμευσης (Engagement) των εργαζομένων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το εργασιακό περιβάλλον. Οργανισμοί που δεν άκουσαν και δεν έλαβαν υπόψη τους τα “θέλω” των εργαζομένων τους κατά των σχεδιασμό των γραφείων τους σκόραραν πολύ χαμηλά ποσοστά στις έρευνες για το Engagement Level του προσωπικού τους.

 

Μια τέτοια μελέτη από την εταιρία Steelcase έδειξε ότι:

  • 51% των εργαζομένων ζητούν εναλλακτικούς χώρους εργασίας πέραν από το γραφείο τους. Θέλουν χώρους απόδρασης από την καθημερινότητα στους οποίους να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται.
  • Το 53% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι δεν μπορεί να βρει τους κατάλληλους εργασιακούς χώρους μέσα στους οποίους να μπορεί να δουλέψει σωστά και αποδοτικά.
  • 43% αναζητά τρόπους ανάπτυξης των κοινωνικών του δεσμών με τους συναδέλφους σε μία προσπάθεια βελτίωσης της ομαδικότητας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό.   

       

Τα πιο πάνω δεδομένα μας δίνουν την ξεκάθαρη εικόνα ότι οι εργαζόμενοι σήμερα δεν είναι ευχαριστημένοι.

 

Δεν αρκεί πλέον ο ψηλός μισθός για να είναι κάποιος ευχαριστημένος στην εργασία του. Έρευνες μάλιστα ανάμεσα σε νέους (Generation Z – 1994-2008) κατατάσσουν τον μισθό σε χαμηλές σχετικά θέσεις.

Ψηλά στις αναζητήσεις τους είναι το “Πάθος” και η “Αγάπη” για την εργασία που κάνουν και ακολούθως το “όραμα” τους για να κάνουν καριέρα.

 

Η ολιστική προσέγγιση του θέματος:

 

Ο Jacob Morgan, ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου “The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workplaces they want, the Tools they Need and a Culture They Can Celebrate”, διευκρινίζει πως ο κάθε οργανισμός που ψάχνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ιδανικού εργασιακού χώρου ο οποίος θα προσφέρει την απόλυτη “Εργασιακή Εμπειρία” θα πρέπει να μελετήσει σχολαστικά τους τρεις πιο κάτω παράγοντες:

  1. Τον Φυσικό Χώρο,
  2. την Κουλτούρα και τέλος
  3. την Τεχνολογία

Οι τρεις αυτοί παράγοντες θα πρέπει να μελετηθούν ολιστικά και όχι αποσπασματικά.

 

Για να γίνει αυτό τα στελέχη των τμημάτων Human Resources, Information Technology & Facilities Management θα πρέπει να καθίσουν και να βρουν που υπάρχει η κοινή συνισταμένη στις δραστηριότητες τους, στα θέλω και στα πρέπει τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν τον εργασιακό χώρο μέσα στον οποίο το προσωπικό τους δεν θα πρέπει να εργάζεται αλλά θα θέλει να εργάζεται.

 

 

 

Μερικές ιδέες για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τον ιδανικό εργασιακό χώρο παρατίθενται πιο κάτω:

  • Προσφέρετε Επιλογή και Έλεγχο στον εργασιακό χώρο

Δώστε την δυνατότητα στους εργαζομένους να μπορούν να επιλέγουν τον χώρο και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Ενναλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, διαφορετικά εργαλεία για να κάνουν την δουλειά τους βοηθάνε πολύ την δημιουργικότητα και την καινοτομία.

  • Αυθεντικότητα

Σχεδιάστε εργασιακούς χώρους μέσα στους οποίους οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εκφραστούν ελευθέρα. Η ελευθερία του λόγου, της σκέψης και της έκφρασης γενικότερα βοηθάει τους οργανισμούς να αναπτύξουν πιο εύκολα την εταιρική τους κουλτούρα.

  • Αναπτύξετε την κοινωνικότητα

Μέσα από την δημιουργία Work-café, Coffe- Bars κλπ. όπου θα προσφέρονται υγιεινά φαγητά και ροφήματα – μεταδίδοντας έτσι και το μήνυμα της σπουδαιότητας του Wellbeing στο εργασιακό περιβάλλον – το προσωπικό θα μπορεί να συναναστρέφεται, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται καλύτερα με συναδέλφους. Αυτό θα βελτιώσει πολύ την ομαδικότητα, την συνέργεια και την δημιουργικότητα.    

  • Προσφέρεται Τεχνολογία Αιχμής

Χωρίς την απαραίτητη και με εύκολη πρόσβαση τεχνολογία οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμη στον χώρο τόσο η σταθερή αλλά και η κινητή τεχνολογία αιχμής.

 

Share This Article